3. Wijkliedjes rond het Kampvuur

Ik tref Yasser wederom op 6 juni. Naast het Wijkmakersproject van Over het IJ is hij tegelijkertijd bezig met andere opdrachten, waaronder een project in Drachten waar hij óók met het concept van het kampvuur aan de slag is gegaan. Alle projecten waar hij mee bezig is, zijn onderdeel van zijn werk- en denkproces; het ene project voedt het andere, al is de context van beide projecten zeer verschillend.

Yasser heeft voor Amsterdam gezocht naar een geschikte vorm om mensen rond zijn vuur bijeen te brengen. Zo is één van zijn ideeën een workshop om gemeenschappelijk kaarsen te maken, waardoor men iets van het vuur mee naar huis kan nemen. Hij speelt nu echter meer met het idee van dans, eten of muziek als verbindende elementen met een universele betekenis. In de wijk worden vele talen gesproken, maar iedereen begrijpt de taal van mooie muziek, lekker dansen en goed eten.

Tijdens onze afspraak komt ook de Wijksafari als problematisch idee aan bod; de term impliceert een buitenstaander die als een toerist in een wijk iets komt halen, maar weinig teruggeeft. Zo komt Yasser op het idee om zijn publiek niet alleen een ervaring vanuit zijn wijk te geven, maar ook om daarvoor iets terug te vragen. Hij wil liedjes verzamelen en een uitruil van muziek in gang zetten; een soort live Waterlandpleinbuurt Jukebox.