9. Slotpleidooi

Wijkbewoners en andere geïnteresseerden konden eind juli 2017, tijdens festival Over het IJ, kennismaken met een eerste versie van ‘Molenwijk, meer dan alleen een snackbar’. Janneke de Haan en Noortje Braat, violiste en performer, namen het publiek mee op een theatrale wandeling door de wijk. Daarbij trad Noortje op als ‘gids’: ze verhaalde over de idealen die ten grondslag lagen aan de wijk, de betrokkenheid van de eerste bewoners en de ontwikkelingen in de decennia erna. De persoonlijke herinneringen en anekdotes van verschillende Molenwijkers dienden daarbij als leidraad.

Janneke en Noortje presenteerden eind oktober, tijdens 24H Noord, een nieuwe versie van de performance. Ditmaal zorgde een klein koor van Molenwijkse dames voor muzikale ondersteuning; zij zongen onder meer het door Noortje geschreven Molenwijklied. Het plan om duo’s van wijkbewoners verhalen te laten vertellen op de parkbankjes vond helaas geen doorgang. Niet uit gebrek aan verhalen, of aan betrokken wijkbewoners; Janneke was juist blij verrast door de openhartigheid waarmee ze – vooral door de oudere Molenwijkers – te woord werd gestaan. Zoals zo vaak, strandde het plan door organisatorische en logistieke strubbelingen.

Pleidooi
De performance was in de eerste plaats een pleidooi voor een nieuwe ontmoetingsplek in de buurt. Het door veel Molenwijkers geuite gemis aan saamhorigheid was volgens Wijkmaker Janneke de Haan niet alleen een blijk van nostalgie. Sinds de sluiting van wijkcentrum het Molenhuis in 2012 ontbreekt het namelijk aan een fysieke plek voor breed gedragen activiteiten. De Molenwijkkamer is immers alleen geschikt voor kleine groepjes.

Natuurlijk kon haar oproep op veel bijval rekenen van de aanwezige Molenwijkers. Begin november besloten wijkbewoners Hans Kes en Louise van Dam het overleg met Stadsdeel Noord en woningcorporatie De Alliantie nieuw leven in te blazen om de sociale samenhang en de voorzieningen in de wijk op de agenda te krijgen. Onder de noemer ‘Molenwijkers missen buurthuis’ besteedde ook stadszender AT5 aandacht aan de performance.

Gerrit Stegehuis: “Wij zijn het, met z’n allen, die iets leuks kunnen maken van de Molenwijk. Daar ben je zelf bij.”

Positieve insteek
Na afloop van de laatste wandeling roemde Gerrit Stegehuis, namens het Stadsdeel werkzaam als gebiedsmakelaar in de Molenwijk, de positieve kracht die uitging van de performance. “De Molenwijk is vrij dynamisch op dit moment. Er is het nodige mis, maar er gebeuren ook veel goede dingen, zoals dit initiatief. Deze wandeling laat zien hoe mooi het is als je iets positiefs als vertrekpunt neemt. Dat is namelijk de kunst: om te zoeken naar een positieve insteek, dan krijg je namelijk veel meer mensen mee.” Hij voegde eraan toe dat de Gemeente in gesprek is met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Deze heeft namelijk als ambitie om zich nog meer te profileren als ontmoetingsplek voor alle Amsterdammers, niet alleen in de centrale bibliotheek maar ook in de wijken.

Stegehuis plaatste ook een inspirerende kanttekening: “Het gaat niet alleen om een fysieke plek; het gaat ook om het sociale programma wat daarachter ligt. Wij zijn het, met z’n allen, die iets leuks kunnen maken van de Molenwijk. Daar ben je zelf bij.”