Festival Over het IJ nodigt elk jaar twee (podium)kunstenaars uit om zich een half jaar lang te verbinden aan een wijk in Amsterdam-Noord: de Wijkmakers. Over het IJ vraagt hen te verkennen welke thema’s en vraagstukken leven bij de bewoners en daarop te reageren in de vorm van een kleine voorstelling of theatraal evenement. Deze website doet verslag van hun werk.

Kies uw bestemming:

  MOLENWIJK

In de Molenwijk realiseerde Janneke de Haan (1984) haar theatrale wandeling ‘Molenwijk, meer dan alleen een snackbar’. Lees meer…

  WATERLANDPLEINBUURT

Voor de Waterlandpleinbuurt maakte Yasser Ballemans (1981) zijn performance ‘Vuur en Waterlanders’. Lees meer…

Groeten uit Noord
Over het IJ is ervan overtuigd dat kunst iets kan veranderen in onze samenleving. Het festival wil daar graag een actieve rol in spelen. In 2017 vroeg Over het IJ Janneke de Haan en Yasser Ballemans om aan het werk te gaan in de Molenwijk en de Waterlandpleinbuurt – twee specifieke wijken waarvan het festival verwacht dat deze er over een jaar anders uit zullen zien. De opdracht aan deze kunstenaars was vrij: kijk hoe je je met deze wijk en haar bewoners kunt verbinden vanuit je eigen artistieke kracht.

Het Domein voor Kunstkritiek vroeg kunstbeschouwers Raymond Frenken en Manus Groenen om beide Wijkmakers op de voet te volgen. Via deze website doen zij verslag van hun bevindingen: hoe vergaat het de makers? Ook hielden zij in het oog welke wijkbewoners en andere personen betrokken zijn bij de totstandkoming van het werk. Wat zijn hun verhalen?

Podcast en Molenwijkkoor
In haar performance hield Janneke de Haan een pleidooi voor een (nieuwe) ontmoetingsplek in de Molenwijk. De podcast ‘Wij, bewoners’ laat horen dat dit voorstel weerklank vindt bij wijkbewoners en beleidsmakers. Het door haar geïnitieerde Molenwijkkoor krijgt in 2018 in ieder geval een vervolg.

Beluister hier de podcast ‘Wij, bewoners’: